de maand van de alfabetisering en de basiseducatie.

September 2017

Beste Rotary-vriendinnen,

Beste Rotary-vrienden,

De maand september is de maand van de terugkeer naar school en in Rotary de maand van de alfabetisering en de basiseducatie.

Sommigen zullen zeggen dat wij in België, met de schoolplicht tot 18 jaar, voorop zijn in de vooruitgang op onderwijsvlak en dat het basisonderwijs een verworven zaak is.

En nochtans…

Tijdens mijn militaire dienst in 1974 was 10% van de opgeroepen miliciens totaal analfabeet. Mijn korpschef heeft aan mij en aan drie vrienden gevraagd om basiscursussen te organiseren en als schrijver op te treden voor de soldaten die niet in staat waren om een brief naar hun familie te schrijven.

Daar heb ik mij gerealiseerd dat het gebrek aan basisonderwijs mensen kwetsbaar en geïsoleerd maakt. Hun communicatiemogelijkheden zijn zonder twijfel beperkt. Ook zijn deze mensen vaak beschaamd over hun gebrek aan kennis en durven ze hun handicap niet tonen. Deze mensen ondertekenen alles en om het even wat. Ze beweren dat zij een geschreven instructie begrepen hebben zelfs al hebben ze deze instructie niet kunnen ontcijferen. De gevolgen van dit alles kunt u raden.

Het is dus niet overdreven als we stellen dat het gebrek aan basisonderwijs de bron is van een onrechtvaardige maatschappij.

Daarom is het de Rotarische verantwoordelijkheid dit tekort aan opleiding aan te vullen.

Elke club kan daar op verschillende manieren voor zorgen: door leerlingen uit haar omgeving te helpen bij schooltaken, door deel te nemen aan een alfabetiseringsprogramma in de derde wereld… .

De noden van onze maatschappij om voor iedereen een aanvaardbaar levensniveau te bereiken zijn enorm groot. De middelen waarover Rotary beschikt zijn ook enorm groot, maar vaak niet goed gebruikt. Tijdens mijn opleiding tot gouverneur in San Diego vroeg een van onze verantwoordelijken uit Zürich naar mijn algemene mening over de opleidingssessies. Ik heb kort geantwoord dat volgens mij de Rotariërs nauwelijks 10% van de mogelijkheden van Rotary kennen.

Daarom is de hulp vaak niet goed georiënteerd. In de hulpverlening moeten we niet kiezen tussen “hier” en “de andere kant van de wereld”. Onrechtvaardigheid moet overal bestreden worden.

Aan de andere kant van de wereld zal het misschien nodig zijn om een school te bouwen. Hier zal het misschien volstaan om een takenschool bij te staan. Maar beide kunnen en moeten gedaan worden.

Aan zij die menen dat onderwijs duur is antwoord ik dat de kosten van onderwijs nul zijn. Dure educatie is een misverstand.

Michel ANDRE

Gouverneur 2017 – 2018

District 1620 – Rotary International