DE MAAND VAN DE ECONOMISCHE EN DE LOKALE ONTWIKKELING

October 2017

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

In de maand oktober staan de economische en de lokale ontwikkeling centraal.

Internationale experten zijn van mening dat het verbeteren van de lokale omstandigheden voor het scheppen van werkgelegenheid bijdraagt tot het verminderen van de armoede om het even waar in de wereld.

Denken dat economische en lokale ontwikkeling alleen zijn toepassing vindt in de ontwikkelingslanden, is een vergissing.

In de derdewereldlanden berust de lokale ontwikkeling vooral op het mobiliseren van plaatselijke initiatieven op het niveau van de bewoners en hun kleine gemeenschappen, eventueel met technische of financiële hulp van buitenaf. Rotary ondersteunt royaal veel van deze initiatieven via projecten van de clubs zelf of via interclub samenwerking, uiteraard met de hulp van de grants van de Rotary Foundation. Zo zien we initiatieven zoals het graven van waterputten, het bouwen van scholen, het oprichten van microcoöperatieven… .

Maar ook bij ons heeft de economische en lokale ontwikkeling zijn bestaansredenen. Het drama van Caterpillar in Charleroi heeft dit duidelijk aangetoond. Een multinational kan een ontwikkelingsmotor zijn voor een regio maar kan even goed de bron zijn van een economisch en sociaal drama als het bedrijf plots delokaliseert en een economisch woestijn achterlaat. We moeten dus meer lokale initiatieven ontwikkelen.

Te weinig jonge mensen nemen graag risico’s. Ze zoeken eerder de rust en de stabiliteit. De zanger Jean Ferrat verwoordde het in een van zijn beste liedjes “…ze zullen flik of ambtenaar zijn en wachten…zonder zich er zorgen over te maken dat de pensioenklok klinkt…”.

Kan Rotary een rol spelen in het economisch en lokaal herstel?

  • In de landen van de derdewereld: onbetwistbaar, door lokale projecten op zich te ondersteunen of bij voorkeur met de hulp van de Foundation.
  • In onze regio’s: door onze commissies “Beroepsactie en ethiek” jonge mensen te laten begeleiden op hun weg naar het ondernemerschap.

“En ethiek” omdat het ontwikkelen van een regio met respect voor de ethiek die ontwikkeling waarborgt en bijgevolg ook de armoede doet afnemen. Met de ethiek waarborgen we eveneens een meer rechtvaardige, een meer humane en een meer respectvolle maatschappij.

Laten we niet vergeten dat onze organisatie met haar professionele classificaties ons toelaat om in elk domein “peters” te vinden om jonge ondernemers, met andere ambities dan alleen zot geld, te helpen.

We zijn ons onvoldoende bewust van het ongelooflijk potentieel van Rotary om de maatschappij te verbeteren.

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2017

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

Email: michel.andre@consulsoc.be    GSM: +32 475 26 04 18