de maand van The Rotary Foundation

November 2017

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

Tijdens de algemene vergadering van de verkozen Gouverneurs in San Diego in januari 2017 werd ons gevraagd om onze maandelijkse nieuwsbrief te wijden aan het maandthema van Rotary International.
Het thema voor november is "The Rotary Foundation".

Mijn eerste gedachte was dat het nutteloos is om een ​​brief te schrijven over de Foundation, een instelling die goed gekend is door alle Rotariërs.

Maar tijdens mijn clubbezoeken stel ik vast dat de Foundation helemaal niet goed gekend is. Rotariërs spreken nog altijd over “matching grants”, die eigenlijk al jaren niet meer bestaan.
Sommige clubs schijnen totaal niet te weten dat zij projecten kunnen voorstellen aan de Foundation, dat zij kunnen samenwerken met andere clubs om gemeenschappelijke projecten van nog grotere omvang voor te dragen.
Sommige clubs vertelden mij, met de hand op het hart, dat zij overtuigd zijn dat de Foundation alleen projecten van het district of van Rotary International financiert. De rol van de clubs beperkt zich, zo denken zij, tot het financieren van de Foundation voor projecten waar zij helemaal geen invloed op hebben.


Dit verbaast me sterk omdat ons district nochtans aanzienlijke inspanningen levert om uit te leggen hoe de Foundation werkt. Bovendien publiceert deze organisatie elk jaar gedetailleerde rapporten over de gerealiseerde en de gecofinancierde projecten. Ze moeten natuurlijk nog gelezen worden.


Dit versterkt nog mijn persoonlijke overtuiging, die gevormd is in de bijna zes jaar dat ik functies in het district invul, te weten dat te veel Rotariërs in hun eigen club leven en daarbij totaal geen kennis hebben van de mogelijkheden die Rotary biedt.

Tijdens de maand november, gewijd aan de Rotary Foundation, nodig ik alle Rotariërs uit om de site "Mijn Rotary" te bezoeken en daar te zien welke ongelooflijke mogelijkheden de Foundation biedt.
Als we dan begrepen hebben dat er geen "matching grants" meer zijn, maar dat er "district grants" en "global grants” bestaan, dan zullen de clubs ongetwijfeld minder aarzelen bij hun donaties aan de Foundation.

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

email : michel.andre@consulsoc.be  GSM: + 32 475 26 04 18

 

Addendum


De Internationale Voorzitter vraagt dat elke club het bedrag van de giften aan sociale acties en het aantal gepresteerde uren vrijwilligerswerk doorgeeft.


Om deze vraag goed te begrijpen moet je ze in de haar juiste context plaatsen: de Internationale President wil komaf maken met het imago van de Rotariër die eens per week lekker tafelt en aalmoezen uitdeelt om zichzelf een goed geweten te geven.


Daarom moeten het bedrag van de verstrekte steun, met uitzondering van de projecten die door de Foundation gecofinancierd zijn (deze bedragen zijn immers gekend), en het aantal buiten de statutaire vergaderingen gepresteerde werkuren worden doorgegeven.


Dit laatste punt evalueer je best bij benadering en op een redelijke manier. De uren gespendeerd aan fundraising, aan bezoeken aan ondersteunde projecten…, maar niet noodzakelijk alle informele contacten buiten de vergaderingen. 


Documents attached