Preventie en behandeling van ziekten

December 2017

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

 

Het thema van de maand december is “Preventie en behandeling van ziekten”.

Een bijzonder actueel thema als men denkt aan de "quota" voor de toewijzing van RIZIV-nummers, aan het feit dat er paradoxaal genoeg een tekort is aan artsen in bepaalde regio's en / of in bepaalde specialisaties en aan het feit dat zelfs onder ons mensen op leeftijd sommige zorgen moeten ontberen door een gebrek aan financiële middelen.
En toch blijft België een voorbeeld in zijn soort in de gezondheidszorg.

Maar we kunnen niet ongevoelig blijven voor dit ernstig probleem dat het leven van miljoenen mensen pijnlijk, zelfs dramatisch maakt.

Toen ik secretaris-generaal was van de FMTI en als president van een NGO, zag ik dorpen in Afrika waar geen enkele dokter ooit een voet zette. De mensen moesten kilometers ver gaan – vaak zonder enig vervoermiddel – om een “gezondheidspost” te bereiken.
In het Nordeste van Brazilië zag ik dat artsen, die betaald werden voor een vast aantal consultaties, weigerden de volgende patiënt te behandelen omdat ze hun quota hadden bereikt en volledig onverschillig bleven voor de nood van de patiënt en zijn familie.

Hoe kunnen we in actie komen?

Voor onze lokale problemen kunnen we ongetwijfeld op verschillende manieren helpen. Mijn bezoeken aan de clubs versterken mijn idee dat lokale Rotariërs zeer ondernemend zijn door verschillende oplossingen te bieden.
Dit is trouwens een van de meest opwindende en bevredigende aspecten van het gouverneurschap.

Voor de grote problemen van preventie en behandeling op mondiaal niveau - we hebben het bewezen met de uitroeiing van polio - is het belangrijk dat clubs en zelfs districten samenwerken.
En op dit punt kan ik nooit genoeg de nadruk leggen op de rol van de ROTARY FOUNDATION.
We gebruiken deze geweldige tool te weinig.
Clubs zijn terughoudend als het over “global grants” gaat. Ze wachten te vaak op initiatieven die van elders komen.

Een samenleving die haar kinderen laat sterven wegens gemis aan zorgen en wegens een gebrek aan preventiebeleid, kunnen we niet als “humaan” bestempelen.

We hebben allemaal de opdracht om ons steentje bij te dragen bij het scheppen van het gezondheidsgebouw door bestaande Rotary-programma’s te steunen of door Rotary-hulp te bieden aan initiatieven van andere mensen of organisaties.Laten we bewijzen dat we in de realiteit  "het verschil kunnen maken" tussen zeggen en doen.

 

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

email : michel.andre@consulsoc.be  GSM: + 32 475 26 04 18