Beroepsactie

January 2018

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

Het thema voor de maand januari is "beroepsactie".

Te vaak alleen voorgesteld als een “serviceclub” - wat het slechts gedeeltelijk is - lijkt Rotary het idee van professionele actie, dat nochtans aan de basis lag van zijn stichting, uit het oog te verliezen.

Als het slechts een "serviceclub" was, dan zou Rotary geen enkele reden hebben om haar leden in te delen in "professionele classificaties".
Men kan zich inderdaad een "serviceclub" voorstellen die alleen uit advocaten of artsen zou bestaan.

De stichters van Rotary stonden er op om professionele classificaties te voorzien. Dat was zo omdat ze wilden dat Rotary representatief zou zijn voor de samenleving en samengesteld zou zijn uit verantwoordelijken die in hun beroepsleven blijk geven van ethiek.
We moeten ook opmerken dat er binnen de commissies nog steeds een commissie bestaat met de naam "beroepsactie EN ethiek".
Beide zijn onlosmakelijk verbonden voor de Rotariër die deze naam waardig is.

In artikel 5 van de "Professionele Verklaring van Rotary" lezen we: "Ik erken en respecteer alle beroepen die de samenleving vooruit helpen."

Maar om die beroepen te erkennen en te respecteren, moeten we ze nog steeds kennen en weten hoe ze de samenleving vooruit helpen.
In mijn interview in Rotary Contact van juli 2017 vertelde ik hoe wij in mijn club, en met de hulp van andere naburige clubs, een jonge vrouw met twee kleine kinderen, die was geslagen en in nood was, konden helpen. We hebben haar uit haar hel gered door beroep te doen op de professionele vaardigheden van enkelen van ons (deurwaarder, verhuizer, onroerend goed makelaar, ondernemer en schoolcoördinator).

Het is daar dat we zien dat beroepsactie en “service club” samenkomen.
Helpen rondom u is niet alleen geld verdelen, het is vaak uw professionele vaardigheden ten dienste te stellen van zij die het nodig hebben.

Aangezien het bewezen is dat de brief van de gouverneur heel weinig gelezen wordt, stel ik voor aan de weinige lezers die onderkant van deze pagina bereikt hebben om het onderwerp ter discussie te stellen tijdens de volgende vergadering van hun club.

 

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

email : michel.andre@consulsoc.be  GSM: + 32 475 26 04 18