vrede en preventie/oplossing van conflicten

February 2018

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

Het thema voor de maand februari is "vrede en preventie/oplossing van conflicten”.
Een ruim programma dat soms onrealistisch lijkt voor ons klein niveau van 'basic Rotarian'.

En toch …

Vrede berust vooral op tolerantie: aanvaarden dat een ander anders kan denken, een andere cultuur, een andere taal, andere gewoonten heeft.
We moeten van deze tolerantie onze tweede natuur maken.

Hoeveel conflicten hadden kunnen voorkomen worden als elk van de partijen zou aanvaard hebben om naar de andere te luisteren en om haar problemen te begrijpen?

Deze manier van denken concretiseren we in onze clubs: ze zijn samengesteld uit gelovigen, ongelovigen, geëngageerd in verschillende politieke partijen, in burgerbewegingen.

Zo nemen we deel aan de vrede.
Maar ik zou zeggen dat we er op een passieve manier aan deelnemen.

Om actief deel te nemen, moeten we stappen naar de anderen ondernemen.
Rotary biedt ons verschillende mogelijkheden: het YEP-programma waarmee je kunt leven met jonge mensen met verschillende achtergronden en die naar huis terugkeren, overtuigd van de diversiteit van culturen; "korte termijn"-uitwisselingen die in dezelfde richting gaan; CIP-secties; de "cruises" van jongeren; de EUCO van Rotaract ... .

Maar kennen de clubs al deze mogelijkheden voldoende?
Men geeft de voorkeur aan concrete acties op korte of middellange termijn: een school bouwen, een ziekenhuis herinrichten, de distributie van water in een dorp organiseren ...
Zeer belangrijke dingen op zich, laat ons dat niet ontkennen.

Maar 'vrede scheppen' is een minder concrete situatie, meer een geesteshouding dan een materiële realisatie.

Toch is het een van de zes strategische assen van Rotary.
Het is daarom belangrijk om onszelf te doordrenken met deze geest van tolerantie en deel te nemen aan acties die, van ver of van dichtbij, ons in staat zullen stellen om een wereld van vrede te bouwen.

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

email : michel.andre@consulsoc.be  GSM: + 32 475 26 04 18