Water en sanitatie

March 2018

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

 

Het thema voor de maand maart is "water en sanitatie”.

Elke dag draaien wij het kraantje open, water schijnt dus voor ons geen cruciaal probleem te zijn.

Toen ik iets meer dan 40 jaar geleden voor het eerst in de Nordeste van Brazilië kwam, werd ik me bewust van wat het gebrek aan water en vooral het gebrek aan proper water voor consumptie met zich meebrengt.
In de kleine dorpen was het gebruikelijk om kilometers ver water te gaan halen en het  was uitgesloten om ongefilterd water te drinken.

Maar de filters waren duur, het gebruik ervan was niet gemakkelijk en het gefilterde water had een bittere smaak.
Veel mensen filterden het water dus niet, schepten het direct uit de rivier en zo was kindersterfte veel voorkomend.

Toen de Prefect van de regio enkele jaren later besloot om een watertoren te bouwen en een waterdistributienetwerk in de centrale stad te organiseren, was dit een revolutie.
De leidingen werden geïnstalleerd om prioritair het kleine ziekenhuis, de kinderopvang en de kleuterschool te voorzien van water.
Maar natuurlijk konden de bewoners bij wie de leidingen passeerden er op aansluiten

Ik herinner me de vreugde en zelfs de trots van de inwoners die thuis water hadden.
"Tenho agua na minha casa" (ik heb water in mijn huis) was bijna een bewijs van sociaal succes.

Zuiver water in de kindercrèche en in de kleuterschool droeg bij tot de verbetering van de gezondheid van de kinderen. Het was echter belangrijk om een echte training in waterconsumptie te geven, want kort na hun thuiskomst werden de kinderen opnieuw geconfronteerd met ongezond water, vooral als hun ouders niet langs het leidingentracé woonden.

Met deze ervaring - en andere ervaringen daarna - heb ik altijd watergerelateerde ontwikkelingsprogramma’s gesteund. Toen ik bij Rotary binnenkwam stelde ik met grote voldoening vast dat water een prioriteit is voor onze Rotary en dat water zelfs één van de zes strategische assen geworden is.
Ik ben nog meer tevreden als ik als gouverneur vaststel dat een groot aantal clubs water als een prioriteit in hun sociale acties opnemen.

Ik doe dus een beroep op de clubs om water in hun prioriteiten op te nemen door nooit uit het oog te verliezen dat vandaag nog steeds twee miljard vijfhonderd miljoen mensen geen toegang hebben tot degelijke sanitaire voorzieningen en veilig water.
Dit is onaanvaardbaar!

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

email : michel.andre@consulsoc.be  GSM: + 32 475 26 04 18