JEUGDACTIE

May 2018

Beste Rotary vriendinnen,

Beste Rotary vrienden,

Het thema van de maand mei is "jeugdactie".

Het is waar dat de jeugd onze toekomst betekent.
In Rotary zou ik geneigd zijn om te zeggen dat jeugdactie gebaseerd is op twee pijlers: Rotaract en langdurige uitwisselingen van jongeren, gekend als "YEP".

Vreemd genoeg ontwikkelt Rotaract zich vooral in Vlaanderen, terwijl YEP meer succes heeft in Wallonië.
Dit maakt dat ons bicommunautair district in beide activiteiten schittert.

Bijna 70 YEP's kwamen dit jaar uit verschillende horizonten en evenveel jongeren vertrokken.
Deze 140 jongeren zullen een andere cultuur leren kennen, een andere taal, een andere manier van leven.
Geconfronteerd met deze "andere" elementen, zullen ze tolerantie leren kennen, het respect voor een andere manier van leven. Dit lijkt belangrijk in onze maatschappij die van langs om meer gefocust is op "het eenheidsdenken".

Aan de kant van Rotaract kreeg ik de kans om een club in Menen te charteren.
Wat een enthousiasme bij deze jonge mensen, wat een gevoel van verantwoordelijkheid en engagement!
Binnenkort zou ik een nieuwe club in Charleroi moeten charteren. Ook daar zag ik het enthousiasme en de wil om vooruit te gaan.

Bovendien zie je bij deze jongeren een verlangen om elkaar te leren kennen, om elkaar te waarderen in hun verschillen, om samen te werken.

Maar de jeugd is slechts een (korte) periode in het leven.

De jeugdactie beperken tot het jaarlijks ontvangen van nieuwe jongeren of het creëren van nieuwe Rotaractclubs, waarin de jonge mensen slechts enkele jaren actief blijven, zou Rotary niets bijbrengen als deze jeugdwerking niet voorziet in een “vervolg”.

 

Deze jongeren zijn de toekomst van Rotary en we moeten daarvan overtuigd zijn.
Te veel clubs kijken tegenwoordig nog steeds naar jonge mensen met enige achterdocht en angst om ze te zien aankomen.

Als gevolg hiervan verouderen onze clubs en vernieuwen ze zichzelf niet.

Paradox: het district creëert nieuwe clubs naast stervende clubs die geen jongeren willen opnemen.

En natuurlijk hebben deze clubs de beste redenen ter wereld om zo te werk te gaan: de professionele classificatie is al bezet; de kandidaat komt niet uit de regio ... als ze al geen opmerkingen hebben over de manier van leven, zelfs over de kleding ...

Deze beste redenen van de wereld worden bovendien ook gebruikt om de toegang van de dames in bepaalde clubs te weigeren.


Aan het begin van het artikel zei ik over jonge mensen: "zij zullen tolerantie leren kennen".

Misschien moeten ze dat wel aan ons leren.

 

 

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018 

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

email : michel.andre@consulsoc.be GSM: + 32 475 26 04 18