ROTARY FELLOWSHIPS

June 2018

Beste Rotary vriendinnen

Beste Rotary vrienden,

 

Rotary Fellowships is het thema van de maand juni.

Bij wijze van uitzondering zal ik mijn maandelijkse nieuwsbrief echter niet wijden aan het thema van de maand.

En vermits het mijn laatste brief is als gouverneur zal ik die regel dan ook maar één keer overtreden.

Mijn jaar als gouverneur loopt ten einde. Zoals mijn vrienden weten, was het niet echt mijn wens om gouverneur te worden. 

Ik heb me echter laten overtuigen door vrienden uit het district en door mijn eigen Club.

Van de vrienden uit het district zijn het vooral Michel Espeel en Kathleen Van Rysseghem die me over de streep hebben getrokken.

Mijn terughoudendheid had voornamelijk te maken met mijn gebrekkige kennis van het Engels, mijn povere tweetaligheid en mijn onkunde op informaticavlak.

 

Maar, zoals ik al zei op de Conference van 16 juni laatstleden, heb ik er zeker geen spijt van. Het was een verrijkende ervaring vanwege de buitengewone contacten die ik heb opgebouwd in de meeste clubs. 

Ik zeg wel ‘in de meeste clubs’ want niet alle clubs behoren nu eenmaal tot de ‘top’ van de Rotary en het heeft geen zin elkaar te feliciteren in de stijl van ‘iedereen is mooi, iedereen is aardig’ terwijl er wel degelijk problemen zijn.

Zeventien clubs waren afwezig op de Conference van 16 juni en zes op de Assembly in maart 2017. Dat is enorm!

Dit bewijst dat deze clubs het belang van het district en zelfs van Rotary International niet juist inschatten. 

Dat is jammer want de kracht van Rotary International zit hem in de interesse die men betoont voor alles wat zich buiten de club afspeelt.

De Rotary is een buitengewone machine waarvan de mogelijkheden niet eens gekend zijn door de meerderheid van de leden.

In deze maatschappij die het noorden kwijt is, vervult de Rotary een belangrijke rol op het vlak van het verdedigen van waarden en het benutten van netwerken om het lot van miljoenen mensen te verbeteren.

Denken we maar aan Polio+ maar ook aan de andere projecten die worden ontwikkeld met de hulp van de Foundation.

 

Die rol moet allereerst worden vervuld binnen de club zelf: je kan geen verre projecten ontwikkelen als je geen oog hebt voor de problemen in je eigen buurt.

Maar het hoeft zich niet daartoe te beperken.

De Rotary zou niet zijn wat hij nu is als al zijn clubs onafhankelijk van elkaar zouden werken.

De Rotary heeft zijn ongelooflijke kracht te danken aan het feit dat hij zich kan profileren als EEN organisatie.

Nu ik de fakkel doorgeef aan Gilbert, zou ik u daarvan graag overtuigen en willen vragen aan de (weinige) personen die dit lezen, om ook hun clubs hiervan te overtuigen.

Op vraag van velen voeg ik bij deze nieuwsbrief ook de tekst van de toespraak die ik hield in de clubs alsook mijn afscheidstoespraak op de Conference.

Ik dank de vrienden die erop hebben aangedrongen om deze teksten te ontvangen.

Ik hoop dat er gebruik van zal gemaakt worden om de waarden van de Rotary uit te dragen en de samenwerking tussen de clubs en met het district verder te ontwikkelen.

 

Ik durf nu bij het neerleggen van mijn mandaat te hopen dat ik dan toch niet in de woestijn heb gepredikt, in tegenstelling tot wat ik tijdens de Conference zei.

 

Ik wil iedereen bedanken die me het afgelopen jaar heeft bijgestaan. Het was een positieve en onvergetelijke ervaring.

 

Het wiel draait en vanaf 1 juli zal het Gilbert zijn die het verder laat draaien om hulp te bieden aan eenieder.

 

Bedankt en veel succes! 

 

 

Michel ANDRE

Gouverneur 2017-2018 

District 1620 – ROTARY INTERNATIONAL

e-mail : michel.andre@consulsoc.beGSM: + 32 475 26 04 18