COUNCIL ON LEGISLATION - COUNCIL ON RESOLUTIONS

Saturday, 22 April 2017

Council on Legislation (C.O.L.): deze wetgevende raad, is samengesteld uit de “wetgevende” macht van Rotary Internationaal.  De Raad heeft iedere drie jaar (…2013, 2016, 2019…) plaats, bij voorkeur gedurende de maand april, dicht bij de maatschappelijke zetel van Rotary.  De administratieve raad beslist voor de uiteindelijke datum en plaats.

Op basis van de amendementen welke de Raad heeft ontvangen vanuit de Clubs, neemt deze raad de uiteindelijke beslissingen om het voorstel ja of neen op te nemen in het reglement van inwendige orde van R.I.

Voor ieder District kiest men een vertegenwoordiger uit de PDG’s. Na beslissing vanuit het Strategisch Comite, heeft dit Forum plaats gehad op vrijdag 17 februari 2017 (14 PDG’s). De vertegenwoordigers oefenen een  termijn uit van drie jaar, of kan eindigen wanneer een opvolger is verkozen en gecertifieerd. 

Voor aanvullende details: zie het Reglement van Inwendige Orde van Rotary:  artikel 7: 7010 – 7060. Voor de leden van deze raad, zie artikels 9.101 -9.180

 

Council on Resolutions: de raad betreffende resoluties gaat ieder jaar door, georganiseerd op basis van elektronisch verkeer.  De voorstellen tot de “tussentijdse aanpassingen”, kunnen worden voorgesteld vanuit de Clubs, een district conferentie, de Raad of de conferentie van RIBI (Groot Brittanië of Ierland), of de Raad voor Administratie van Rotary.

De vertegenwoordiger van het District, is de zelfde PDG, verkozen voor de Wetgevende Raad, met de zelfde termijn voor het mandaat.

Voor aanvullende details: zie het Reglement van Inwendige Orde: artikel 8:  8.010 – 8.080. Voor de leden van de Raad: zie artikels 9.010 – 9.180


Het mandaat als vertegenwoordiger voor ons District 1620, en voor de beide “councils” is:

          Dhr. PDG Werner Braemscheute (Rc. Gent-Prinsenhof)  als 1ste vertegenwoordiger

          Dhr. PDG Dirk Schockaert  (Rc. Eeklo) als reserve   (optredend indien Werner niet kan aanwezig zijn)

 Termijn:  van 01/07/2017 tot en met  30/06/2020.