Rotary en Jeugd: een WIN-WIN met toekomst!

Wednesday, 31 May 2017

Twee jaar terug vond PDG Ernest Deconinck dat er wat méér bruggen mochten gebouwd worden tussen de “old guys ànd girls” en het jonge volkje. Naar een Frans voorbeeld vroeg hij me of ik District Governors Youth Coordinator wou “spelen”, zeg maar een soort liaisonofficier tussen jong en minder jong. En inderdaad, Rotary International heeft de jeugd flink wat moois te bieden.  

 Vooreerst het hoofdstuk Jeuguitwisselingen, één van de kroonjuwelen van Rotary International waarbij jongeren letterlijk én figuurlijk hun grenzen verleggen en échte wereldburgers worden.                                                                           Youth Exchange Program : jongeren-eind Middelbaar – krijgen in een ander land een schooljaar de kans om de taal, cultuur en vooral zichzélf te leren kennen.                                                                    Short Term Program : een korte uitwisseling, rechtstreeks van gezin tot buitenlands gezin.          Holiday Exchange Program : kortverblijf van groep Belgische jongeren in buitenland. 

Maar ook  kwalitatieve opleidingen en ondersteuning vinden hun weg naar jeugdigen met ambitie.  Rotary Youth Leadership Award : geselecteerde jongeren ontmoeten prominenten rond thema’s die hun burgerzin en leiderschap aanscherpen.                                                                                                Vocational Training Team : niet-Rotarische jong-professionelen  wisselen tijdens begeleide studiereis ervaringen met collega’s in buitenland .                                                                                                      Peace Centers : internationale vredesstudies voor jongeren die zich willen specialiseren in duurzame ontwikkeling en conflictbeheersing                                                                                                             STUDAX : studieleningen voor jongeren met potentieel die zich in buitenland willen vervolmaken.  

 En dan -last but not least - nog zo een vlaggenschip van Rotary : de jongerenafdeling  Rotary in Action ofte ROTARACT. En -zéker in district 1620 – “alive and kicking” want een swingende bende jongens én meisjes van 18 tot 30 jaar vinden elkaar in vriendschap, in fun maar ook in dienst aan de gemeenschap door het organiseren van luimige, vaak originele activiteiten en evenementen ten voordele van specifieke, sociale doelen. Zes kernwoorden  : Leiderschap, Verantwoordelijkheid, Respect, Kennis, Erkenning en Dienen.  Voeg daarbij en gedreven bestuur en een groeiend ledenaantal en we krijgen een aanstekelijk enthousiasme en een gedurfde dadendrang die ook in onze “matuurdere” Rotary clubs niet zou misstaan. Op de maandelijkse Districtsbijeenkomsten van Rotaract ben ik steeds onder de indruk van de impulsiviteit, spontaniteit en gezonde competitiedrang tussen de verschillende Rotaract Clubs.

Om de onderlinge contacten tussen Rotary en Rotaract  te faciliteren werd 2 jaar terug dan ook de WIN-WIN Commissie opgericht.  Hierin leren dienstdoende én inkomende verantwoordelijken van beide partijen  elkaar beter kennen en stellen ze zo hun programma’s en data voor.  Nog beter is sàmen schitteren in gemeenschappelijke projecten waarbij  Rotarypeterclubs en hun poulains als gelijkwaardige partners publiekelijk scoren. Gelukkig hebben meer en meer Rotary Clubs begrepen dat ook bij Rotaract clubs valabele kandidaten zitten om met hun frisse ideeën  onze Rotary rangen te vervoegen . En niet alleen heren, zoveel is zeker !

Laat dit dé betrachting zijn :  Jong én oud  sàmen in harmonie de Rotarische  waarden uitdragen met blijvende vriendschap als cement ! 

Filiep Theys

District Governors Youth Coordinator District 1620