Jaarlijkse NVSG Ontmoetingsdag - 19/11/2016

Thursday, 3 November 2016

Geachte vriend/vriendin Rotaryclub voorzitter

Onze jaarlijkse NVSG Ontmoetingsdag, dit jaar op 19 november in Tessenderlo, is aan zijn elfde uitgave toe. Clubs en projecten die onze steun genoten krijgen traditiegetrouw ruim de gelegenheid om hun succesverhalen in de kijker te plaatsen, als bron van inspiratie en toonbeeld voor alle aanwezigen.

Dit jaar hebben we een dubbele focus:

 •   Woonzorg voor jong volwassenen : Het belang van deze problematiek wordt aangetoond aan

  de hand van drie concrete projecten die NVSG mee gesteund heeft. Minister Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal zijn visie hierover bovendien persoonlijk komen toelichten.

 •   De tiende verjaardag van het VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommisaris, komt samen met Bernard De Vos, Délégué Général au Droits de l’Enfant de documentaire voorstellen over integratie/inclusie van kinderen en adolescenten met een beperking in het reguliere onderwijs. Als sponsor van dit project mag NVSG de aanwezigen op een ‘sneak preview’ van de documentaire vergasten.

  Ondertussen is de jaarlijkse NVSG Ontmoetingsdag ook uitgegroeid tot een platform voor inspirerende en motiverende uitwisseling van ideeën voor nieuwe lokale projecten in de clubs. Onze ervaring is dat samenwerking tussen clubs onze ganse gemeenschap ten goede komt en ook voor NVSG nieuwe inzichten brengt over hoe we beter kunnen helpen.

  De volledige agenda en inschrijvingen vindt U op: http://www.anah-nvsg.org/nl/meeting-days/2016 . De inschrijvingen zijn open.

  Tot ziens op 19 november vanaf 8:30 uur in het auditorium van Practimed, Groenstraat 27 te 3980 Tessenderlo.

  Met Rotarische groeten,

  André Oeyen Voorzitter NVSG