Persoonlijk motivatie

Tuesday, 6 December 2016

Mijn lidmaatschap van Rotary is voor mij steeds een middel geweest om je te kunnen inzetten voor de gemeenschap, die wat mij betreft zowel lokaal als internationaal is.  Tijdens mijn actieve professionele carrière heb ik mijn inbreng kunnen doen aan de kant van de fundraising.

Sinds 4 jaar wil ik mij heel concreet inzetten voor een project.

In een studie omtrent de wereldbevolking in mijn club hebben wij geleerd dat:

 • In 2050 wij met 7 miljard mensen op deze planeet wonen op voorwaarde dat wij de armoede onder controle kunnen krijgen;
 • Wil je aan de wereldbevolking iets doen dan
  • Moet je zorgen dat er minder kinderen sterven onder vijf jaar, want ieder kind dat sterft wordt vervangen door een nieuwe kind en zo krijg je een grote aangroei van de wereldbevolking
  • Zorgen dat meisjes naar school gaan en aan het werk geraken
  • Familiale planning

Rotary Clubs For Development (ex Vacci-plus) bevatte al die aspecten, vandaar dat ik hier mijn verantwoordelijkheid wilde nemen. Telkens ik nu van Congo terugkomen realiseer ik mij hoe ongelooflijk veel geluk ik heb gehad om hier in België te zijn geboren want de bevolking in Congo heeft de kansen en mogelijkheden die wij hier krijgen totaal niet.

Etre membre du Rotary a pour ma part toujours été une façon de s’investir pour la communauté, une communauté tant locale qu’internationale. Pendant ma carrière active et professionnelle, je me suis investie pour le fundraising dans mon club.

Depuis quatre ans, je m’engage concrètement pour un projet bien déterminé.

D’une étude de la population mondiale réalisée par le club dont je fais partie, il ressort que :

 • En 2050, notre planète comptera au moins 7 milliards de personnes, à condition que la pauvreté dans le monde soit sous contrôle;
 • Pour agir au niveau de la population mondiale, il y a 3 domaines d’action :
  • S’assurer que moins d’enfants de moins de 5 ans meurent, car chaque enfant qui meurt est remplacé par un autre enfant, de sorte que la population continue à croître ;
  • S’assurer que les filles aillent à l’école et puissent trouver un emploi ;
  • Organiser la planification familiale.

Rotary Clubs for Development (ex-Vacci-plus) en tant que programme contenait ces aspects. C’est pourquoi, j’ai tenu à prendre mes responsabilités. Chaque fois que je reviens d’une mission au Congo, je réalise à quel point j’ai eu de la chance d’être née ici. La population au Congo n’a pas ces opportunités.

Rotary Clubs For Development wil de armoede bestrijden via het mee helpen bouwen aan een universeel recht op kwalitatieve gezondheidszorgen van de lokale bevolking en is dus concreet antwoord op deze problematiek.

Het lijkt theoretisch maar bij iedere bezoek aan Kinshasa in de laatste vier jaar ben ik overtuigd dat ieder resultaat die wij boeken een stapje in de goede richting is. 

Dat wij dit kunnen doen in samenwerking met diverse clubs, Rotariers en vrijwilligers draagt bij tot die bewustwording onder alle betrokkenen en geloof me: samen werken aan dergelijke projecten laat een diepe vriendschap en respect ontstaan.

Rotary Clubs For Development veut combattre la pauvreté en contribuant à ce que le fait d’obtenir des soins de santé pour la population soit reconnu comme un droit universel. Ce serait une réponse concrète à ce problème.

Cela paraît théorique, mais lors de chaque visite à Kinshasa au cours des quatre dernières années, je suis convaincu que chaque résultat obtenu est un pas dans la bonne direction.

Rotary heeft als enige serviceclub in België een Niet-gouvernementele Organisatie, of zoals men ons nu wil omschrijven als een Organisatie van de Civiele Maatschappij. Uniek omdat iedere euro die wij als gift ontvangen met vijf kan vermenigvuldigd worden.

Wij willen deze organisatie verder laten groeien en verder professionaliseren, want er zijn ontzettend veel organisaties die geld ter beschikking willen stellen van professionele organisaties zoals de onze om projecten in het Zuiden uit te voeren.

Rotary kan met de hulp van velen tegen 2050 armoede uit de wereld helpen.

Rotary est le seul service club en Belgique à avoir une Organisation Non Gouvernementale, ou une Organisation de la Société Civile comme on veut nous définir maintenant.  Cette ONG est unique, dans la mesure où chaque euro que nous recevons comme don est multiplié par cinq.

Nous voulons professionnaliser et faire croître cette organisation parce qu’il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui veulent aider des organisations professionnelles comme la nôtre pour réaliser des projets dans les pays du Sud.

Avec l’aide apportée par beaucoup de personnes, le Rotary peut faire disparaître la pauvreté dans le monde.

 http://www.rotaryclubsfordevelopment.org/nl

Rudy Dupont